Beste liefhebbers,

Onderstaand het programma tijdens onze huldiging der kampioenen 2023.

         HULDIGING DER K A M P I O E N E N 2023

         SAMENSPEL OOSTELIJK ZUID-LIMBURG & SAMENSPEL SBS

      Z ATERDAG   18 november 2023

Locatie:

         Cafe Oud Bocholz

         Past. Neujeanstraat 11

         Bocholtz

 Programma:

 – Ontvangst                                                   16.30

– Opening                                                       17.00

– Buffet                                                            17.00

– Uitreiking Damespoul en Jackpot          18.15 – 19.00

– Prijsuitreiking                                             19.00 – 21.30

– Sluiting                                                         21.30

Onze kampioenen en overige prijswinnaars 2023 zullen op gepaste wijze worden gehuldigd.

Tijdens de huldiging der kampioenen 2023 zijn alle leden van genoemde samenspelen welkom.

IN VERBAND MET DE ORGANISATIE IS AANMELDEN VERPLICHT!

U kunt uw deelname tot uiterlijk 15 oktober a.s. doorgeven aan C. Bartholomé, telf 043 4504209 of email c.bartholome@kpnplanet.nl.

Als blijk van saamhorigheid, en het welslagen van deze activiteit hopen wij dat velen van u onze kampioenendag zullen bezoeken.

Beleefd uitnodigend,

Het bestuur.