Tijdens een gezellige avond werden de kampioenen 2022 op 18 januari 2023 op passende wijze gehuldigd voor de door hen behaalde resultaten in 2022. Elke winnaar of kampioen werd afzonderlijk gehuldigd en ontving onder applaus van de aanwezigen zijn of haar gewonnen prijs.

De opkomst was geweldig, want naast de kampioenen waren er een groot aantal liefhebbers van ons samenspel die deze avond aanwezig waren. Dit juichen wij als bestuur enorm toe!

Hieronder een foto van onze Generale Kampioenen 2022.


Generale Kampioenen tot 650 km.


Generale Kampioenen boven 650 km.

Wij wensen al onze leden een goed seizoen 2023 toe en hopen bij onze volgende “HULDIGING DER KAMPIOENEN” weer een groot aantal liefhebbers te mogen ontmoeten.

Namens het bestuur,

C. Bartholomé
Voorzitter